За Нас

 

Кантората ни предлага широк спектър от услуги в областта на индустриалната и интелектуалната собственост. Основната ни цел е да осигуряваме цялостни решения в тази област, а основното ни конкурентно предимство е професионалното отношение към всеки клиент и придобития опит.

Освен заявяване и регистрация, предлагаме на нашите клиенти цялостна закрила на техните права върху обекти на индустриална собственост и услуги за тяхната защита при нарушение.

Кантората сътрудничи с висококвалифицирани и опитни специалисти – Представители пред Европейското патентно ведомство, Офиса за хармонизация на вътрешния пазар, Патентното ведомство на Република България, както и адвокати и юристи, които имат практически опит в решаването на спорове, свързани със закрила на правото на интелектуална собственост.

Основателят на кантората Марияна Пенкова е Представител по Индустриална собственост и Европейски представител по марки и дизайн. Професионалният й опит е основно в областта на развитието и закрилата на търговски марки, като е работила и в други сфери на закрилата на обекти на индустриална собственост – промишлени дизайни, полезни модели, лицензионни сделки, представителство пред различни институции, в това число Патентно ведомство, Европейското патентно ведомство и Офисът за хармонизация на вътрешния пазар (ОHIM). Притежава богат опит в областта на регистрацията, закрилата и продажбата на домейн имена с всякакво разширение.